Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Національного університету «Острозька академія»
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Головна

Навчальний процес за заочною формою навчання здійснюється під час сесії і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (навчальні заняття: лекції і практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи). Міжсесійний період для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року.

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою–викликом встановленої форми. Довідка–виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.


 

© 2007-2017 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.