Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Національного університету «Острозька академія»
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Про інститут

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Директор — Пастушок Галина Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент

Провідний фахівець — Костів Ольга Мар’янівна
Фахівець І категорії по зв’язкам з громадськістю — Уштик Наталя Миколаївна

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання є структурним підрозділом Національного університету "Острозька академія"

Основними напрямами діяльності Інституту є освітня діяльність з метою забезпечення:

 • підготовки фахівців відповідних освітніх рівнів (заочна (дистанційна)  форма навчання);
 • підготовка осіб до вступу у вищі навчальні заклади;

Структура Інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання

 • центр довузівської підготовки;
 • центр заочного (дистанційного) навчання;
 • центр профорієнтаційної діяльності.

Центр довузівської підготовки

Для випускників 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів організовані курси довузівської підготовки.

Форма навчання - денна; заочна.

Навчальні групи формуються за напрямами: українська мова і література, історія України, математика, англійська мова.

Мінімальна кількість слухачів у групі - 4 особи.

Вартість вивчення однієї дисципліни за місяць для денної форми навчання - 200 грн.

Вартість однієї сесії для заочної форми навчання - 100 грн.

Центр заочного (дистанційного) навчання

Підготовка бакалавра на базі середньої освіти, освітнього рівня "молодший спеціаліст" з напряму підготовки та на базі вищої освіти. Термін навчання на базі середньої освіти — 3 роки 10 місяців, на базі вищої освіти - 1 рік 10 місяців (2 роки 10 місяців), освітнього рівня "молодший спеціаліст" з напряму підготовки — 1 рік 10 місяців. Підготовка спеціаліста (термін навчання 10 місяців) і магістра (термін навчання — 1 рік 10 місяців)

Навчальний процес за заочною формою навчання здійснюється під час сесії та у міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (навчальні заняття: лекції та практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи). Міжсесійний період для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу (виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань). Організація навчання за заочною формою під час сесій та в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується у порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів на початку навчального року. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік із кожного напряму підготовки (спеціальності). У графіку відображаються:

 • кількість сесій і термін їх проведення;
 • перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяг;
 • кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань і термін їх виконання;
 • форми триместрового контролю та державної атестації і термін їх проведення.

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою–викликом встановленої форми. Довідка–виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.

© 2007-2017 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.