Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Національного університету «Острозька академія»
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Оголошення

Банківські реквізити для здійснення оплати за навчання:

Код 22554101

МФО 820172

Вид послуги

рахунка

Плата за навчання на умовах контракту

31252289105402 в ДКС України

Призначення платежу: за навчання, ПІП платника згідно з договором, форма навчання - заочна (вказати спеціальність).
Просимо здійснити оплату за навчання за півріччя до 01 вересня 2017 року! 
 

До відома студентів заочної форми навчання, які

мають заборгованість по оплаті за навчання!

Відповідно до «Порядку роботи з боржниками за договорами про надання освітніх послуг в НаУОА» у випадку непогашення суми боргу за навчання студенти не допускаються до відвідування занять, складання модулів, іспитів та будуть відраховані з числа студентів заочної форми навчання (підстава: ч.1 ст. 46 ЗУ «Про вищу освіту» – порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання).

© 2007-2017 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.