Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Національного університету «Острозька академія»
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Вступнику

Наказ на зарахування на навчання (ступінь магістра)

Наказ на зарахування на навчання (ступінь бакалавра 1 курс на основі повної загальної середньої освіти)

Наказ на зарахування на навчання (ступінь бакалавра 2 курс на основі молодшого спеціаліста)

Наказ на зарахування на навчання (ступінь бакалавра 3 курс на основі молодшого спеціаліста)

Наказ на зарахування на навчання (ступінь бакалавра 3 курс на основі повної вищої освіти)

Наказ на зарахування на навчання (ступінь магістра спеціальності 081 Право)

Наказ на зарахування на навчання (ступінь бакалавра 2 курс для осіб, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план)

Вступнику на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Етапи вступної кампанії:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

 

з 29 червня по 18 год. 25 липня

Прийом заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

 

18 год. 20 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

 

8 серпня

Строки проведення вступних випробувань

з 21 до 26 липня

Строки проведення співбесіди

з 21 – 23 липня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

 

11 серпня

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб – 18 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (2016 та 2017 років для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

Вступнику для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Етапи вступної кампанії:

 

Денна  та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

18 год. 24 липня

11 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 - 31 липня

з 14 до 16 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня

17 серпня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 

05 серпня 2016 року

21 серпня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 08 серпня

 

23 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Програми вступних випробувань: http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/programy_vstup

Вступнику для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної кампанії:

Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

11 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 14 до 16 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

17 серпня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання 

21 серпня

Терміни зарахування вступників

23 серпня, 25 вересня

Документи для вступу:

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 • для вступників, які здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, подають копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснювався вступ, і додаток до нього, довідку вищого навчального закладу про підтвердження виконання у повному обсязі навчального плану та середній показник успішності.
Програми вступних випробувань: http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/programy_vstup

Строки прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальності 081 «Право»

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

23 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня

10 листопада

Строки вступних іспитів

25 липня по 04 серпня

13-17 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 07 серпня

20 листопада

Строки закінчення вибору вступниками місця на навчання

не пізніше 10 серпня

23 листопада

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням 14 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 серпня, 25 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб 27 листопада

Програми вступних випробувань: http://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/master/programs<

Строки прийому документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»

Прийом документів до приймальних комісії

з 12  по 25 липня

Прийом документів до приймальних комісії для вступників на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

з 12 по 17 липня

Додаткові вступні випробування у ВНЗ для вступників на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

з 18 по 20 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування та /або вступних іспитів

не пізніше 12 год.

29 серпня

Зарахування на навчання за державним замовленням

не пізніше 05 вересня

Зарахування на навчання за кошти фізичних / юридичних осіб

не пізніше 10 вересня,

25   вересня

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності).

© 2007-2017 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.