Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Національного університету «Острозька академія»
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Вступнику

Розмір плати за надання освітніх послуг з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (заочна (дистанційна) форма навчання* на основі молодшого спеціаліста, термін навчання 3 роки)

Спеціальність/спеціалізація

Національний університет “Острозька академія” 2016/2020 н.р.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

6.030401 Правознавство

8300

8300

8300

24900

6.030508 Фінанси і кредит

6000

6000

6000

18000

6.030502 Економічна кібернетика

6000

6000

6000

18000

6.020303 Філологія (англійська мова та література)

7950

7950

7950

23850

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

6100

6100

6100

18300

6.030104 Політологія

5700

5700

5700

17100

6.030102 Психологія

5700

5700

5700

17100

6.020302 Історія

5100

5100

5100

15300

6.030201 Міжнародні відносини

8000

8000

8000

24000

6.020303 Філологія (українська мова та література)

5100

5100

5100

15300

6.020101 Культурологія

5100

5100

5100

15300

6.020301 Філософія

5100

5100

5100

15300

Розмір плати за надання освітніх послуг з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра за іншою спеціальністю для студентів НаУОА (заочна (дистанційна) форма навчання, термін навчання 3 роки)

Спеціальність/спеціалізація

Національний університет “Острозька академія” 2016/2020 н.р.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

6.030401 Правознавство

6200

6200

6200

18600

6.030508 Фінанси і кредит

5100

5100

5100

15300

6.030502 Економічна кібернетика

5100

5100

5100

15300

6.020303 Філологія (англійська мова та література)

6100

6100

6100

18300

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

5100

5100

5100

15300

6.030104 Політологія

5100

5100

5100

15300

6.030102 Психологія

5200

5200

5200

15600

6.020302 Історія

5100

5100

5100

15300

6.030201 Міжнародні відносини

6100

6100

6100

18300

6.020303 Філологія (українська мова та література)

5100

5100

5100

15300

6.020101 Культурологія

5100

5100

5100

15300

6.020301 Філософія

5100

5100

5100

15300

Розмір плати за надання освітніх послуг з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (на основі базової та повної вищої освіти, заочна (дистанційна) форма навчання, термін навчання 2 роки)

Спеціальність/спеціалізація

Національний університет “Острозька академія” 2016/2020 н.р.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

6.030401 Правознавство

 

10500

10500

21000

6.030508 Фінанси і кредит

 

9300

9300

18600

6.030502 Економічна кібернетика

 

9300

9300

18600

6.020303 Філологія (англійська мова та література)

 

10500

10500

21000

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

 

7000

7000

14000

6.030104 Політологія

 

7000

7000

14000

6.030102 Психологія

 

9300

9300

18600

6.020302 Історія

 

8000

8000

16000

6.030201 Міжнародні відносини

 

9300

8300

18600

6.020303 Філологія (українська мова та література)

 

7000

7000

14000

6.020101 Культурологія

 

7000

7000

14000

6.020301 Філософія

 

7000

7000

14000

Розмір плати за надання освітніх послуг з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (на основі молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю, термін навчання 2 роки) (заочна (дистанційна) форма навчання*)

Спеціальність/спеціалізація

Національний університет “Острозька академія” 2016/2018 н.р.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

 Інститур довузівського, заочного та дистанційного навчання

– правознавство

8000

8000

15600

– фінанси і кредит

6900

6900

13800

– 6.020303 Філологія (англійська мова та література)

7500

7500

15000

– документознавство та інформаційна діяльність

6900

6900

13800

– психологія

7300

7300

14600

6.020303 Філологія (українська мова та література)

6000

6000

12000

Розиір плати за надання освітніх послуг з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем бакалавра (заочна (дистанційна) форма навчання*)

Галузь знань

Спеціальність / спеціалізація

Національний університет “Острозька академія” 2016/2020 н.р.

1 курс, грн.

2 курс, грн.

3 курс, грн.

4 курс, грн.

Загальна вартість за весь період навчання, грн.

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 

08 Право

081 Право

8200

8200

8200

8200

32800

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

5800

5800

5800

5800

23200

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

051 Економіка/економічна кібернетика

5800

5800

5800

5800

23200

03 Гуманітарні науки

035 Філологія / Мова і література (англійська, німецька)

8000

8000

8000

8000

32000

02 Куль тура і мистецтво

029 Іінформаційна, бібліотечна та архівна справа / документознавство та інформаційна діяльність

5400

5400

5400

5400

21600

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

052 Політологія

5400

5400

5400

5400

21600

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

053 Психологія

5750

5750

5750

5750

23000

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

5500

5500

5500

5500

22000

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини

6450

6450

6450

6450

25800

03 гуманітарні науки

035 Філологія. Українська мова і література

5200

5200

5200

5200

20800

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

5200

5200

5200

5200

20800

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

5300

5300

5300

5300

21200

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України "Про вищу освіту").

Розмір плати за надання освітніх послуг з підготовки фахівця за напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошений прийом на навчання у 2016 році за ступенем магістра та ОКР спеціаліста (заочна форма навчання*)

Галузь знань

Спеціальність / спеціалізація

Вартість навчання, грн.

спеціаліст

магістр

1 рік

2 рік

Вартість за весь період навчання, грн.

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

08 Право

08 Право

11020

10400

5200

15600

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

8020

7820

3910

11730

03 Гуманітарні науки

Філологія. Мова і література ( англійська)

10160

8800

4400

13200

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа \ документознавство та інформаційна діяльність

7220

7480

3740

11220

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

052 Політологія

 -

6800

3400

10200

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

053 Психологія

 -

7080

3540

10620

05 Соціальні та поведінкові дисципліни

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / міжнародні відносини

-

8220

4110

12330

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

-

6120

3060

9180

03 Гуманітарні науки

035 Філологія. Українська мова і література

6180

3090

9270

03 Гуманітарні науки

034 Культурологія

7720

6040

3020

9060

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

5400

2700

8100

03 Гуманітарні науки

041 Богослов’я

 

5400

2700

8100

* Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік (ст. 73 Закону України "Про вищу освіту").

© 2007-2017 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.