Навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Документознавство та інформаційна діяльність

                                                                                                        Навчальний план
                                                                                                        Підготовки бакалавра

                                                                        Напрям підготовки — 6.020105 — Документознавство та інформаційна діяльність
                                                                                                        форма навчання — заочна
                                                                                                        Курс перший (2010-2011 н.р.)

 

Навчальні дисципліни

Триместри

Контроль

І

ІІ

ІІІ

залік

іспит

1

Документознавство

х

 

 

 

х

2

Основи інформатики

 

х

 

 

х

3

Вступ до спеціальності

х

 

 

 

х

4

Вступ до соціології

 

 

х

х

 

5

Англійська мова-1

х

х

х

ххх

 

6

Українська мова-1

х

х

 

х

х

7

Правознавство

 

х

 

х

 

8

Історія української культури

 

 

х

 

х

9

Філософія-1

 

 

х

 

х

10

Основи економічних теорій

 

х

 

 

х

11

Історія України

 

 

х

 

х

12

Політологія

х

 

 

 

х

13

Безпека життєдіяльності

 

 

х

х

 

14

Організація навчальної роботи студента

х

 

 

х

 

 

                                                                       Навчальний план
                                                                       Підготовки бакалавра

                                                                       Напрям підготовки — 6.020105 — Документознавство та інформаційна діяльність
                                                                       форма навчання — заочна
                                                                       Курс другий (2010-2011 н.р.)

 

Навчальні дисципліни

Триместри

Контроль

І

ІІ

ІІІ

залік

іспит

1

Риторика

х

 

 

 

х

2

Аналітико-синтетична обробка документів

х

х

 

х

х

3

Теорія і практика комунікацій

 

 

х

 

х

4

Прикладна математика

 

 

х

х

 

5

Англійська мова-1

х

х

х

ххх

 

6

Філософія-2 (історія філософії)

 

 

х

 

х

7

Вступ до загальної теорії культури

 

х

 

 

х

8

Основи психології і педагогіки

 

х

 

х

 

9

Логіка

х

 

 

 

х

10

Основи екології

х

 

 

х

 

11

Релігієзнавство-1

 

 

х

х

 

12

Загальна історія мистецтва

 

 

х

 

х

13

Естетика

х

 

 

х

 

14

Історія цивілізацій

 

х

 

х

 

 

                                                                       Навчальний план
                                                                       Підготовки бакалавра

                                                                       Напрям підготовки — 6.020105 — Документознавство та інформаційна діяльність
                                                                       форма навчання — заочна
                                                                       Курс третій (2010-2011 н.р.)

 

Навчальні дисципліни

Триместри

Контроль

І

ІІ

ІІІ

залік

іспит

1

Діловодство

х

х

 

х

х

2

Міжнародні інформаційні системи

 

х

 

 

х

3

Теорія інформації

 

 

х

 

х

4

Іміджелогія

х

 

 

 

х

5

Маркетингові комунікації

 

х

 

х

 

6

Теорія і практика масової інформації

 

х

х

х

х

7

Загальна теорія культури

 

х

 

 

х

8

Англійська мова-2

х

х

х

ххх

 

9

Семіотика

х

 

 

 

х

10

Стилістика української мови та літературне редагування

 

 

х

 

х

11

Етика ділового спілкування

 

 

х

х

 

12

Методика соціологічних досліджень

х

 

 

 

х

13

Соціологія масових комунікацій

 

 

х

 

х

14

Курсова робота

 

*

 

 

 

15

Навчальна практика

 

 

*

 

 

 

                                                                       Навчальний план
                                                                       Підготовки бакалавра

                                                                       Напрям підготовки — 6.020105 — Документознавство та інформаційна діяльність
                                                                       форма навчання — заочна
                                                                       Курс четвертий (2010-2011 н.р.)

 

Навчальні дисципліни

Триместри

Контроль

І

ІІ

ІІІ

залік

іспит

1

Текстологія

 

 

х

 

х

2

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

 

х

х

х

х

3

Архівна справа

х

 

 

х

 

4

Проектний менеджмент

 

 

х

 

х

5

Сучасний менеджмент

 

х

 

 

х

6

Комп’ютерне та програмне забезпечення сучасного офісу

 

 

х

 

х

7

Соціальна психологія

 

х

 

х

 

8

Когнітологія

х

 

 

 

х

9

Англійська мова-2

х

х

 

х

х

10

Вступ до структурної лінгвістики

х

 

 

 

х

11

Соціально-текстологічний аналіз

х

 

 

 

х

12

Герменевтика

 

х

 

 

х

13

Курсова робота

 

*

 

 

 

14

Дослідницька практика

 

 

*

 

 

 

                                                                       Навчальний план
                                                                       Підготовки бакалавра

                                                                       Напрям підготовки — 6.020105 — Документознавство та інформаційна діяльність
                                                                       форма навчання — заочна
                                                                       Курс п'ятий (2010-2011 н.р.)

 

Навчальні дисципліни

Триместри

Контроль

І

ІІ

ІІІ

залік

іспит

1

Системологія і системний аналіз

х

х

 

х

х

2

Інформаційно-аналітична робота

 

х

 

 

х

3

Бази даних

 

х

 

 

х

4

Криптографія

х

 

 

 

х

5

Конфліктологія та теорія ведення переговорів

 

х

 

 

х

6

Соціологія громадської думки

х

 

 

х

 

7

Психологія реклами

х

 

 

х

 

8

Психологія управління

 

х

 

х

 

9

Консалтинг у сфері PR

 

х

 

 

х

10

Основи охорони праці

х

 

 

х

 

11

Комплексний державний іспит

 

 

*

 

 

12

Виробнича практика

 

*

 

 

 

   

 

© 2007-2018 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.